Ngoại thất

01 06 MetCon-DESIGNRULZ-4 02 04 03 MetCon-DESIGNRULZ-10 MetCon-DESIGNRULZ-2 MetCon-DESIGNRULZ-14

Nội thất

05 MetCon-DESIGNRULZ-8 MetCon-DESIGNRULZ-9 07

Mặt bằng, mặt đứng

08 09 10

Mô hình

11

Thiết kế : Metcalfe Architecture & Design (Kiến trúc);

Alexa Venturini (Cảnh quan)

Hoàn thành : 2009

Diện tích đất : 2.974 m2

Hình ảnh : Barry Halkin

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily / designrulz ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp