Công trình L+ House được Adrei Studio thực hiện năm 2015 và hoàn thành đầu năm 2016. Đây là một ngôi nhà nhỏ tại khu vực Vĩnh Tuy, Hà Nội. Trong thiết kế công trình này, kiến trúc sư đã gửi gắm vào đó một tư duy hoàn toàn khác trong cách thức làm việc với chủ đầu tư để có được một công trình mà cả 2 cùng mong muốn.

Ngoại thất

1 2 3 4 5 29 26

Trước đây, khi thiết kế một công trình, việc đầu tiên là chúng tôi phải lắng nghe chủ đầu tư chia sẻ về nhu cầu, mong muốn, những điều thích và không thích của họ. Mọi người gọi đó là quan điểm, cá tính của chủ nhà và coi đó là nhiệm vụ thiết kế, làm cơ sở cho việc tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các vấn đề đó.

Bây giờ thì ngược lại, Adrei Studio coi cách làm việc đó là một “thói quen xấu”. Đơn giản chúng tôi muốn sản phẩm của mình được tạo dựng bằng tư duy, cảm xúc của chính chúng tôi tại một thời điểm cụ thể và chủ đầu tư là những người được chúng tôi trao tặng điều đó. Một “thói quen mới” – trân quý cảm xúc, trân quý sự khác biệt.

Những tiêu chuẩn thiết kế, những thông số kỹ thuật chúng tôi học được từ nhà trường hay sách vở là quá cứng nhắc. Đôi khi, nó sẽ giết chết cảm xúc, sự hồn nhiên khi chúng tôi thiết kế và xây dựng công trình. Ngôi nhà này là tập hợp của những thứ “nhỏ”; những thứ mà chúng tôi quan sát và để ý từ xung quanh môi trường sống và làm việc. Những thứ chúng tôi cho rằng cần thiết và tốt nhất cho sự phát triển tâm hồn của một con người.

Nội thất

6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-1 21 25

Thiết kế : Adrei Studio

Hoàn thành : 2016

Hình ảnh : Hoang Le

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : handhome / Adrei Studio ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-55