Du Tour Residence là một dự án nhà ở cải tạo từ những năm 60, tọa lạc tại Laval, Quebec, Canada.

Ngôi nhà thuộc sở hữu của một gia đình trong nhiều năm, với nhiều chi tiết và đặc tính đặc biệt. Thách thức đối với các nhà thiết kế đã biến nội thất của ngôi nhà thành một không gian hiện đại mà không mất đi linh hồn những kỷ niệm gắn liền với nó. 

Ngoại thất

23803-preview_low_1699-2_23803_sc_v2com 23804-preview_low_1699-2_23804_sc_v2com 23808-preview_low_1699-2_23808_sc_v2com 23809-preview_low_1699-2_23809_sc_v2com 23810-preview_low_1699-2_23810_sc_v2com 23811-preview_low_1699-2_23811_sc_v2com 23813-preview_low_1699-2_23813_sc_v2com 23815-preview_low_1699-2_23815_sc_v2com

Nội thất

23814-preview_low_1699-2_23814_sc_v2com 23806-preview_low_1699-2_23806_sc_v2com 23807-preview_low_1699-2_23807_sc_v2com 23843-preview_low_1699-2_23843_sc_v2com 23846-preview_low_1699-2_23846_sc_v2com 23847-preview_low_1699-2_23847_sc_v2com 23849-preview_low_1699-2_23849_sc_v2com 23851-preview_low_1699-2_23851_sc_v2com 23852-preview_low_1699-2_23852_sc_v2com 23853-preview_low_1699-2_23853_sc_v2com 23856-preview_low_1699-2_23856_sc_v2com B85 + B90 B85_Kitchen_B

Mặt bằng

floor

Thiết kế : Architecture Open Form (Kiến trúc)

FX Studio par Clairoux (Nội thất)

Hoàn thành : 2015

Hình ảnh : Adrien Williams

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-54