Ngoại thất

001 003 006 010 030 035 037 086 125 131 159 251 268

Công trình là kết quả của một sự biến đổi, tái tạo và mở rộng của một cấu trúc nhỏ tồn tại từ trước đó đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Tường, mái nhà và khung cửa đã được khôi phục, tôn tạo lại theo tính năng ban đầu. Nội thất được thiết kế lại với hình dạng phù hợp với nhu cầu mới hiện hành (ví dụ phần nhà hàng). Việc xây dựng tuân thủ theo qui định của luật xây dựng hiện hành tại địa phương.

Phần thiết kế mới được diễn dịch theo ngôn ngữ sáng tạo đương đại với đường cong và hình  khối uốn lượn. Cảm hứng, hình thức được lấy từ môi trường tự nhiên xung quanh và vật liệu hoàn toàn từ địa phương (gỗ, đá,..)

Ý tưởng thiết kế được khơi nguồn từ biển, cá, các mỏm đá và thùng rượu. Tất cả trong một, được thể hiện như một tác phầm điêu khắc khổng lồ hoàn chỉnh.

Nội thất

072 075 080 083 091 107 109 114 119

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

PLANTAS implanta__o pormenoriza__o_geral

Mô hình và sơ đồ không gian

axonometrias_seccionadas_pormenor concept Z3d_view

Thiết kế : FCC Arquitectura (Kiến trúc); Paulo Lobo (Nội thất)

Hoàn thành : 2015

Diện tích : 322 m2

Hình ảnh : Fernando Guerra | FG+SG

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Dịch và Biên tập : Thùy Nguyễn

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-54