Ngoại thất

CASA_MALVEIRA-DSC_9114 CASA_MALVEIRA-DSC_9091 CASA_MALVEIRA-DSC_9085 CASA_MALVEIRA-DSC_9071 CASA_MALVEIRA-DSC_9112 CASA_MALVEIRA-DSC_9165 CASA_MALVEIRA-DSC_9079 CASA_MALVEIRA-DSC_9088 CASA_MALVEIRA-DSC_9069 CASA_MALVEIRA-DSC_9063 CASA_MALVEIRA-DSC_9064

Nội thất

CASA_MALVEIRA-DSC_8860 CASA_MALVEIRA-DSC_8869 CASA_MALVEIRA-DSC_8870 CASA_MALVEIRA-DSC_8899 CASA_MALVEIRA-DSC_8904 CASA_MALVEIRA-DSC_8982 CASA_MALVEIRA-DSC_8999 CASA_MALVEIRA-DSC_9017 CASA_MALVEIRA-DSC_9025 CASA_MALVEIRA-DSC_9029 CASA_MALVEIRA-DSC_9037 CASA_MALVEIRA-DSC_9049 CASA_MALVEIRA-DSC_8799 CASA_MALVEIRA-DSC_8815 CASA_MALVEIRA-DSC_8887 CASA_MALVEIRA-DSC_8935 CASA_MALVEIRA-DSC_8972 CASA_MALVEIRA-DSC_9161 CASA_MALVEIRA-DSC_9122

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

PRESS_RELEASE_EMBRASSING_HOUSE_(arrastados)

 

Thiết kế :  Pedro Quintela – O Espírito do Lugar

Hoàn thành : 2011

Diện tích đất : 200 m2 ; Diện tích xây dựng : 130 m2;

Hình ảnh :  Ricardo Oliveira Alves

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Panel 00-52