Ngoại thất

fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak003 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak015 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak019 fairbairn-house-inglis-architects_portada fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak045 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak047

Nội thất

fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak004 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak006 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak008 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak021 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak022 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak025 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak028 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak038 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak041 fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak043fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak009fairbairn-house-inglis-architects_inglis_toorak039

Mặt bằng

fairbairn-house-inglis-architects_ia-fairbairn_rd_ground_floor fairbairn-house-inglis-architects_ia-fairbairn_rd_first_floor

Thiết kế : Inglis Architects

Hoàn thành : 2013

Diện tích : 230 m2

Hình ảnh : Derek Swalwell

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily / homedsgn; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp