Ngoại thất

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Nội thất

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Sepang House

Mặt bằng và mặt cắt

A_Ground_Floor_Plan B_First_Floor_Plan C_Second_Floor_Plan F_site_plan D_Section_AA E_Section_BB E_Section_CCThiết kế : Eleena Jamil Architect

Hoàn thành : 2015

Diện tích : 450 m2

Hình ảnh : Marc Tey

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp