Ngoại thất

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

Nội thất

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

90 Jalan Setiamurni 1

Mặt bằng và mặt cắt

first_floor_Plan Ground_floor_Plan vermani_house_long_section

Mô hình và sơ đồ không gian

vermani_house_axonometric

Thiết kế : Eleena Jamil Architect

Diện tích : 320 m2

Hình ảnh : Marc Tey

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp