Pepper House là dự án nhà ở kết hợp với văn phòng, được thiết kế bởi GEMA, năm 2016.

Ngôi nhà tọa lạc tại quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoại thất

Pepper-House-01-850x425 Pepper-House-02-768x1153

Nội thất

Pepper-House-03-850x566 Pepper-House-04-850x566 Pepper-House-05-850x566 Pepper-House-06-850x1275 Pepper-House-07-850x1276 Pepper-House-08-850x566 Pepper-House-09-850x566 Pepper-House-10-850x566 Pepper-House-11-850x1275 Pepper-House-12-850x1275 Pepper-House-13-850x1275 Pepper-House-14-850x566 Pepper-House-15-850x1275 Pepper-House-16-850x1275 Pepper-House-17-850x566 Pepper-House-18-768x1153 Pepper-House-19-850x1133 Pepper-House-20-850x566 Pepper-House-21-850x566 Pepper-House-22-850x1275 Pepper-House-23-850x566 Pepper-House-24-850x850 Pepper-House-25-850x566 Pepper-House-26-850x1275

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Pepper-House-27-850x277 Pepper-House-28-850x281 Pepper-House-29-850x274 Pepper-House-30-850x287 Pepper-House-31-850x283 Pepper-House-32-850x601

Thiết kế : GEMA

Hoàn thành : 2016

Hình ảnh : courtesy of GEMA

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

AD-NEW 04