Hachi-Juu Hachi Shouten là nhà hàng Nhật Bản, tọa lạc tại quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoại thất

Pic01_Facade_OKI Pic23_NightView_OKI

Nội thất

Pic02_Counter_OKI Pic03_GoundFloor_OKI Pic04_Ceiling_OKI Pic05_GroundFloorCorner_OKI Pic06_Pathway_OKI Pic07_Niches_OKI Pic10_Inside3_OKI Pic12_Mezzanine2_OKI Pic13_Mezzanine3_OKI Pic14_Overview_OKI Pic15_Screen1_OKI Pic17_Screen3_OKI Pic18_Pathway_OKI Pic20_PrivateRoom_OKI Pic21_VIP1_OKI

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Mat_bang_1 Mat_bang_2 Mat_dung Mat_cat_1 Mat_cat_2 Mat_cat_3

Thiết kế : Worklounge 03

Hoàn thành : 2015

Diện tích : 170 m3

Hình ảnh : Hiroyuki Oki

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

AD-NEW 01