Bernardi + Peschard arquitectura đã thiết kế cho một ngôi nhà ven biển Thái Bình dương thuộc Guerrero, Mexico.

Ngoại thất

Casa_en_el_Pacifico_01 Casa_en_el_Pacifico_02 Casa_en_el_Pacifico_03 Casa_en_el_Pacifico_14 Casa_en_el_Pacifico_21

Nội thất

Casa_en_el_Pacifico_04 Casa_en_el_Pacifico_05 Casa_en_el_Pacifico_06 Casa_en_el_Pacifico_07 Casa_en_el_Pacifico_08 Casa_en_el_Pacifico_09 Casa_en_el_Pacifico_10 Casa_en_el_Pacifico_11 Casa_en_el_Pacifico_12 Casa_en_el_Pacifico_13 Casa_en_el_Pacifico_15 Casa_en_el_Pacifico_16 Casa_en_el_Pacifico_17 Casa_en_el_Pacifico_18 Casa_en_el_Pacifico_19 Casa_en_el_Pacifico_19a Casa_en_el_Pacifico_19b Casa_en_el_Pacifico_20

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Planta_arquitecto¦ünica Planta_de_conjunto Alzado_4 Alzado_2_sin_cielo Alzado_1_sin_cielo Alzado_3 Seccio¦ün_longitudinal

Phác thảo Ý tưởng

A5_IXTAPA_SKETCH_2 A5_IXTAPA_SKETCH_3

Thiết kế : Bernardi + Peschard arquitectura (Kiến trúc)

Pedro Sánchez (Cảnh quan)

Luz en Arquitectura (Ánh sáng)

Hoàn thành : 2013

Hình ảnh : Rafael Gamo

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

AD-NEW 01