RT House là một ngôi nhà ở tư nhân nằm ở Laranjeiras, một khu vực trù phú của Rio de Janeiro, Brazil.

Được thiết kế vào năm 2014 bởi Jacobsen Arquitetura.

Ngoại thất

RT-House-01-850x566

RT-House-02-850x1134

RT-House-03-850x567

RT-House-04-850x566

RT-House-05-850x680

RT-House-06-850x850

RT-House-07-850x372

RT-House-08-850x1063  RT-House-16-850x567

RT-House-17-850x567

Nội thất

RT-House-09-850x372

RT-House-10-850x567

RT-House-11-850x683

RT-House-12-850x567

RT-House-13-850x850

RT-House-14-850x1275

RT-House-15-850x850

Mặt bằng và mặt cắt

RT-House-18-850x410 RT-House-19-850x320 RT-House-20-850x600 RT-House-21-850x458

Thiết kế : Jacobsen Arquitetura

Hoàn thành : 2014

Hình ảnh : Pedro Kok

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Dịch và Biên tập : Thùy Nguyễn

Thông tin : homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp