Căn hộ ở Les Corts là dự án tư nhân cải tạo được thiết kết bởi Roman Izquierdo Bouldstridge.

Căn hộ tọa lạc tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Nội thất

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-01

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-02

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-03

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-04

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-05

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-06

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-07

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-08

Mặt bằng

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-09

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-10

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-11

Mô hình

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-12

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-13

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-14

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-15

Apartment-Renovation-in-Les-Corts-16

Thiết kế : Roman Izquierdo Bouldstridge.

Hình ảnh : Adrià Goula

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp