U House là một ngôi nhà nhỏ 4 trong 1, tạo lạc tại bên bờ sông Asón, thuộc Santander, Cantabria, Tây Ban Nha.

Mặt bằng bao gồm một tầng được thiết kế theo mô đun với các chức năng ở độc lập.

Ngoại thất

marcosparga_u-house-02

marcosparga_u-house-03

marcosparga_u-house-13

marcosparga_u-house-04

marcosparga_u-house-05

marcosparga_u-house-15

marcosparga_u-house-18

Nội thất

marcosparga_u-house-06

marcosparga_u-house-08

marcosparga_u-house-16

marcosparga_u-house-17

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

floor site elevation detail_3

Mô hình và sơ đồ không gian

model detail_2 C:Documents and Settingsestudiopo2Escritorioestructura sketc

 

Thiết kế : Estudio MAPAA

Hoàn thành : 2015

Diện tích : 371 m2

Hình ảnh : Ira Lombardía

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Dịch và Biên tập : Thùy Nguyễn

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

Lưu