Parus là căn hộ tư nhân tọa lạc tại Kiev, Ukraine.

Hoàn thành năm 2016, căn hộ được thiết kế bởi Rina Lovko.

Nội thất

parus-01-850x1205

parus-02-850x1253

parus-03-850x1275

parus-04-850x566

parus-05-850x543

parus-06-850x536

parus-07-850x1183

parus-08

parus-09-850x1142

parus-10-850x524

parus-11-850x529

parus-12-850x712

parus-13-850x614

parus-14-850x1300

parus-15-850x590

parus-16-1150x1465

parus-17-850x1193

parus-18-1150x859

parus-19-850x1136

parus-20-850x1158

parus-21-850x1265

parus-22-850x581

parus-23

parus-24-850x1283

parus-25-850x1321

Mặt bằng

parus-26-1150x668

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Rina Lovko

Hoàn thành : 2016

Hình ảnh : Sergey Polyushko

Thông tin : homedsgn

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp