F | A Interior là thiết kế ý tưởng cho căn hộ chung cư được thực hiện bởi ZROBYM Architects, hoàn thành năm 2016.

Căn hộ tọa lạc tại Minsk, Belarus, được thiết kế theo phong cách hiện đại đầy cảm hứng.

Nội thất

f-a-interior-01-850x850

f-a-interior-02-850x850

f-a-interior-03-1150x1150

f-a-interior-04-850x850

f-a-interior-05-850x850

f-a-interior-06-850x850

f-a-interior-07-850x850

f-a-interior-08-850x850

f-a-interior-09-850x850

f-a-interior-10-850x850

f-a-interior-11-850x850

f-a-interior-12-850x850

f-a-interior-13-850x850

f-a-interior-14-850x850

f-a-interior-15-850x850

f-a-interior-16-850x850

f-a-interior-17-1150x1150

f-a-interior-18-850x850

f-a-interior-19-850x850

f-a-interior-20-1150x1150

f-a-interior-21-850x850

f-a-interior-22-850x850

f-a-interior-23-1150x1150

f-a-interior-24-1150x1150

f-a-interior-25-1150x1150

f-a-interior-26-850x850

Thiết kế : ZROBYM Architects

Hoàn thành : 2016

Hình ảnh : courtesy of ZROBYM Architects

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp