Duplex Apartment là thiết kế ý tưởng cho căn hộ đôi được thực hiện bởi ZROBYM Architects.

Ngôi nhà tọa lạc tại Minsk, Belarus.

Nội thất

duplex-apartment-01-850x850

duplex-apartment-02-850x850

duplex-apartment-03-850x850

duplex-apartment-04-850x850

duplex-apartment-05-850x850

duplex-apartment-06-850x850

duplex-apartment-07-850x850

duplex-apartment-08-850x850

duplex-apartment-09-850x850

duplex-apartment-10-850x850

duplex-apartment-11-850x850

duplex-apartment-12-850x850

duplex-apartment-13-850x850

duplex-apartment-14-850x850

duplex-apartment-15-850x850

duplex-apartment-16-850x850

duplex-apartment-17-850x850

duplex-apartment-18-850x850

duplex-apartment-19-850x850

duplex-apartment-20-850x850

duplex-apartment-21-850x850

duplex-apartment-22-850x850

duplex-apartment-23-850x850

duplex-apartment-24-850x850

duplex-apartment-25-850x850

duplex-apartment-26-850x850

duplex-apartment-27-850x850

duplex-apartment-28-850x850

duplex-apartment-29-850x850

duplex-apartment-30-850x850

duplex-apartment-31-850x850

duplex-apartment-32-850x850

duplex-apartment-33-850x850

duplex-apartment-34-850x841

Mặt bằng

duplex-apartment-35-850x653

duplex-apartment-36-850x665

Thiết kế : ZROBYM Architects

Hoàn thành : 2016

Hình ảnh : courtesy of ZROBYM Architects

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp