Interior DI là căn hộ 105 m2 được thiết kế bởi INT2 architecture; tọa lạc tại Saint Petersburg, Nga.

Nội thất

interior-di-01

interior-di-02

interior-di-03

interior-di-04

interior-di-05

interior-di-06

interior-di-07

interior-di-08

interior-di-09

interior-di-10

interior-di-11

interior-di-12

interior-di-13

interior-di-14

interior-di-15

interior-di-16

interior-di-17

interior-di-18

interior-di-19

interior-di-20

interior-di-21

interior-di-22

interior-di-23

interior-di-24

interior-di-25

Mặt bằng

interior-di-26

Thiết kế : INT2 architecture

Hoàn thành : 2014

Hình ảnh : INT2 architecture

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : homedsgn ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợ