Ngoại thất

1

2 3

4

5

6

7

Nội thất

8

9

10

11

12

 

Thiết kế : a21 studio

Hoàn thành : 2016

Hình ảnh : Quang Trần

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : a21 studio / handhome; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

AD-NEW 01