Ngoại thất

29

28

01-1

02

03

04

Công trình này dành tặng gia đình cố hoạ sĩ Lê Huy Hoàng. Chúng tôi đã thực hiện nó với một thứ tình cảm đặc biệt. Chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào!

Nội thất

05

06

07

08

10-7

11-9

12-9

13-7

14-6

15-5

17-3

18-5

19-3

20-3

21-1

22-1

23

24

25

26-1

27

Thiết kế : Adrei Studio

Hoàn thành : 2017

Diện tích đất: 96m2; Diện tích xây dựng: 55m2

Hình ảnh : Triệu Chiến

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : handhome / Adrei Studio ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp

AD-NEW 04