Ngoại thất, cảnh quan

Nội thất

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Platform 5 Architects

Hoàn thành : 2016

Diện tích : 165,00 m2

Hình ảnh : Courtesy of Platform 5 Architects

Thông tin : archdaily

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp