Ngoại thất

Nội thất

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

 

Thiết kế : hausspace

Hoàn thành : 2017

Diện tích : 240 m2

Hình ảnh : Dung Huynh

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp