Ngoại thất

Nội thất

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt

Mô hình

Thiết kế : NatureArch Studio

Hoàn thành : 2017

Diện tích: 27 m2

Hình ảnh : Quang Trần

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thông tin : archdaily ; Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp