Nội thất

 

Ngoại thất

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Red5studio

Hoàn thành : 2017

Diện tích : 240m2

Hình ảnh : Quang Trần

Thông tin : handhome / Red5studio

Nguồn : kientrucnhangoi. tổng hợp